Program za razvoj turizma

Za izradu programa za razvoj turizma opštine Irig do 2020.godine sa akcionim planom, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj,međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je odobrio  sredstva u iznosu od 1.039.000,00 dinara, dok je učešće Opštine Irig oko 190 hiljada dinara.