Licitacija u Četvrtak

Sutra se ističe oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Sremskoj Mitrovici. Rok za podnošenje dokumenacije za prijavu je do 14 sati. Oko 200 hektara je raspoloživo, od čega je veći deo pašnjaka, a manji deo obradivog. Licitacija će biti održana 14.februara od 9 sati.