Konkursi za poljoprivrednike

U toku su dva konkursa namenjena vojvođanskim poljoprivrednicima. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja . Drugi predstavlja dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja farmi, nabavke opreme za mužu. Pravo na prijavu imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica, čija su gazdinstva registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice mlađe od 40 godina.