Koncert ”Hajd povedi veselo“ (Video)

U Sali KOC-a u Šidu održan je koncert dečjih folklornih grupa. U pitanju je koncert na kojem su nastupile dečje folklorne grupe SKUD ”Sveti Sava“ pod nazivom ”Hajd povedi veselo“ i njihovih gostiju članova Slovačkog kulturno umetničkog društva “Jednota”. U programu koncerta predstavili su se polaznici “Škole folklora” i folklorna grupa mlađeg uzrasta društva, dečji folklorni ansambl i folklorna grupa starijeg uzrasta a sve njih je pratio Narodni orkestar. Ulaz na koncert bio je dobrovoljni prilog.