Javni uvid

Javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije, kao i u Nacrt strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naseljenog mesta Donji Petrovci, trajaće sve do 14. marta 2019. godine. Napred pomenuti Nacrt izložen je na uvid svakog radnog dana od 8.00 do 13.00 časova, u prostorijama Javnog urbanističkog preduzeća „Plan“ Ruma, a sve primedbe na isti zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, zaključno sa 14. martom 2019. godine.