Javni oglas

Predsednik opštine Ruma doneo je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, na teritoriji opštine Ruma, i raspisao Javni oglas za javnu licitaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ruma. Pravo učešća imaju fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji se nalaze se na teritoriji opštine Ruma. Rok za podnošenje prijava je 25.februar, do 14.00 časova, dok će se javna licitacija održati 28. februara, sa početkom u 10.00 časova.