Izvoz mesa (Video)

Ministar Branislav Nedimović rekao je da je zadovoljan situacijom sa izvozom mesa na inostrano tržište, ističući takođe i povećanu cenu goveda. Podsetio je pored jačanja saradnje sa Libanom i na druge zemlje saradnice.