Edukacija (Video)

Predstavnici Svetske zdravstvene organizacije održali su edukaciju, nacionalni kurs 1. Kategorije, za zdravstvene radnike U Šidu. Tema je bila „Pružanje kulturno osetljivih usluga i prevenciju stresa, sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga“. Cilj je obezbeđivanje znanja i veština potrebnih za pružanje adekvatnih, pravovremenih i kulturološki prilagođenih usluga, sa posebnim akcentom na pružanje usluga izbeglicama, tražiocima azila i migrantima, kao i znanja i veština potrebnih za zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja pružalaca usluga na temu migranata.