Dva konkursa za poljoprivredu

preuzeta fotografija

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je dva nova konkursa namenjena vojvođanskim poljoprivrednicima.  Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2019.godini. Takođe i konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2019.godini. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine. Konkursi su otvoreni do utroška sredstava, a zaključno sa 15.03.2019. godine. Poljoprivrednici sa teritorije Grada Sremska Mitrovica, administrativno tehničku pomoć i više informacija o konkursima mogu dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, na adresi Svetog Dimitrija br.6 ili putem telefona 610-573. Tekstovi konkursa i konkursna dokumentacija može se pogledati na sajtu pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.