“Dobar dan, domaćine” (Video)

Savetovanje “Dobar dan, domaćine” za područje Srema danas se održava u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici.

Predstavnici Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu kao i iz Ministarstva poljoprovrede i resornog Pokrajinskog sekretarijata sa saradnicima prezentovaće odgovore na teme koje interesuju Sremce poljoprivrednike.

Samo neke od tema su šećerna repa, zatim podsticaji i kako planirati proizvodnju s obzirom na nepredvidive sušne periode i drugo. Opširnije u “Novostima” Sremske tv.