Zemljište u zakup

Građevinsko zemljište javne namene u Rumi, daje se u zakup na određeno vreme putem javnog nadmetanja u svrhu postavljanja privremenih montažnih objekata garaža u Rumi, u naselju Tivol. Oglas traje do 25. Februara, a sva bliža obaveštenja građani mogu dobiti u pravnoj službi Javnog komunalnog preduzeća “Parking i infrastruktura” u Rumi.