Rok za prijave ističe sutra

Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Šid je u toku. Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do sutra do 12 sati. Blagovremenim se smatraju sve prijave dostavljene u pisarnicu opštinske uprave opštine Šid kao i prijave predate preporučenom poštom do navedenog roka. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Javna nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta za Opštinu Šid, održaće se od 16.,17. i 18.januara.