Rešenje za sušu

Skupština opštine Inđija donela je Plan detaljne regulacije podsistema za navodnjavanje “Stari Slankamen” i “Novi Slankamen” u opštini Inđija. Planom se predlaže rešenje kojim će se obezbediti navodnjavanje poljuprivrednih zemljišta čime bi se obezbedilo povećanje prinosa poljoprivrednih kultura na površinama poljoprivrednog zemljišta ugroženog sušom. Poljoprivredno zemljište je najznačajniji resurs opštine Inđija, te se stoga njegova zaštita u korišćenju zasniva na konceptu održivog poljuprivrednog i ruralnog razvoja.