Opomene poreskim obveznicima

Opština Irig obaveštava građane da je na zvaničnom sajtu opštine objavljen spisak poreskih obveznika kojima je izvršeno dostavljanje Opomene u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Opomene su poslate svim pravnim i fizičkim licima.