Obaveštenje za poljoprivrednike

Uprava za agrarna plaćanja je donelo novi pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, jagnjadi, svinja i jaradi. Po novom pravilniku, zahteve mogu da podnesu pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koja ispunjavaju uslove propisane zakonom. Pravo na podsticaje za tov junadi ostvaruje se za najmanje 3 grla tovne junadi po podnetom zahtevu, a za tov svinja za najviše 5000 grla tovnih svinja po registrovanom proljoprivrednom gazdinstvu u toku godine.