Nastavak gasifikacije (Video)

Za tri godine sva sela koja pripadaju teritoriji Sremske Mitrovice u planu je da budu gasifikovana. Pojedina sela već jesu, a nastavak se očekuje već ove godine.