Kraj “debeloj zaradi”

Nova godina donela je i nova pravila koja važe za sve menjačnice. Naime izvršni odbor Narodne banke Srbije je doneo odluke kojima se ograničava raspon kurseva dinara prema evru u menjačnicama, sve menjačnice moraju da imaju isti raspon izmedju prodajnog i kupovnog kursa za devize.