Konkurs

Opština Irig raspisuje konkurs za prijavu godišnjih programa, posebnih programa i projekata u oblasti sporta koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Opštine Irig. Sredstva po ovom konkursu u iznosu od 10 miliona dinara dodeljuju se za realizaciju godišnjeg programa teritorijalnog sportskog saveza, teritorijalnih sportskih granskih saveza,klubovima i društvima i drugim sportskim aktivnim učesnicima u organizovanju sporta na teritoriji Opštine Irig. Prijave na konkurs podnose se do 8. februara 2019.godine na pisarnici Opštinske uprave.