Jedinstvena baza loklnih poreskih administracija

Jedinstvena baza lokalnih poreskih administracija od ove godine dostupna je privrednicima i drugim građanima opštine Ruma preko jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije. Poreski obveznik , fizičko ili pravno lice, na jedinstvenom sistemu ima opciju pregleda i podnošenja poreskih prijava i pregleda stanja na računu, a više informacija o ovom sistemu potražite na zvaničnom sajtu opštine Ruma.