Gasifikacija

U opštini Irig u planu je gasifikacija svih naseljenih mesta sa Letenkom, dok će za ovaj projekat “Srbija-gas” kao investitor izdvojiti preko 6 miliona evra. Trenutno je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole, a realizacija ovog projekta imaće nemerljiv značaj za čitavu opštinu, a svako će Irig učiniti privlačnijim za investitore.