Dodela paketića i knjiga za najbolje učenike (Video)

U selu Zasavica I u Osnovnoj školi “Dobrosav Radosavljević Narod” održana je svečana priredba povodom školske slave – Sveti Sava. Tom prilikom đacima su podeljeni paketići, a najboljim đacima ove škole na I polugodištu su uručene prigodne knjige.