Zapošljavanje lica sa invaliditetom

Stotinu osoba sa invaliditetom došlo je do radnog mesta uz pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Sremska Mitrovica. Kroz njihove programe jedan od primera dobre prakse je i zaposleno lice u jednom sremskomitrovačkom centru za pomoć osobama marginalizovanih grupa.

Opširnije pogledajte u “Novostima” Sremske.