Uspešno poslovanje

Javno komunalno preduzeće „ Javna rasveta, usluge i održavanja“ Šid ističe u svom izveštaju o radu da je u proteklih 9 meseci uspešno poslovalo. Troškovi zaposlenih su bili u skladu sa planiranim, nije bilo većih priliva i odliva radnika kao ni povećanja cena usluga.  Ukupno planiran prihod je 23.700 hiljade dinara a ostvaren je  ukupan prihod 8.365 hiljada dinara što znači da je ostvaren 35.29% od planiranog, stoji u izveštaju o radu ovog preduzeća koji je prošle nedelje usvojila Skupština opštine Šid.