Srpska čitaonica

Srpska čitaonica u Irigu beleži uspešnu 2018.godinu, pre svega u smislu  organizacije kulturnih aktivnosti i saradnje sa drugim institucijama obrazovanja i kulture. I ove godine dodeljena je već  tradicionalna nagrada za dramsko delo Borislav Mihajlović Mihiz, dok takođe rađeno na uređenju piščeve kuće, a tu su i planovi za narednu godinu.