Rumski salon

KC ”Brana Crnčević” raspisuje konurs za Rumski likovni salon. Umetnici mogu poslati najviše dva umetnička dela u formi slike, crteža, stripa, fotografije i drugo. Sve ostale informacije o uslovima prijave nalaze se na sajjtu Kulturnog centra.