Regresiranje putnih troškova studenata

Opština Ruma podseća studente da je i dalje u toku poziv za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju, a biće otvoren sve do 18. decembra 2019. godine. Samo u toku ove godine, studentima je takođe dodeljeno i oko 100 stipendija, a praksa je da broj studenata koji ostvare pravo na regres putnih trošaka bude i duplo veći.