Procena i analiza stanja

Opština Šid učestvuje u programu podrške Vlade Švajcarske razvoju lokalnih samouprava kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti. Istraživanje ima strateški značaj na nivou Republike Srbije i podržava ga Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Procena i analiza stanja e-Uprave i kapaciteta za njenu primenu sprovešće se na republičkom uzorku od 60 jedinica lokalne samouprave među kojima je i Šid. Istraživanje će obuhvatiti i anketiranje građana o informatičkoj pismenosti, stepenu korišćenja i zadovoljstvu građana i poslovnog sektora postojećim elektronskim uslugama.