Priključna mehanizacija za organsku proizvodnju

preuzeta fotografija

Po prvi put sufinansirana je nabavka specijalizovane priključne mehanizacije za organsku proizvodnju od strane pokrajine. Značaj prepoznavanja potrebe da se ulaže u organsku proizvodnju istakao je dr Vuk Radojević pokrajinski sekretar za poljoprivredu. Cilj proširenja mogućnosti konkurisanja u oblasti organske proizvodnje, bio je da se proizvođačima organske hrane omogući da lakše dođu do poljoprivredne mehanizacije i da proizvodnju učine efikasnijom a time postanu konkurentniji na tržištu.