Postupak privatizaije “Regulacija”

Objavljen je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije Vodoprivrednog društva “Regulacije” doo iz Sremske Mitrovice. Preduzeće se 100% nalazi u državnom vlasništvu. Osnovna delatnost je izgradnja vodoprivrednih objekata za uređenje I regulaciju reka, zaštitu od poplava, uređenje korita. Ukupna aktiva firme zaključno sa 31.12. prošle godine iznosi 102 450 000 dinara, a vrednost kapitala je procenjena na 47 524 000 dinara.