Padavine prestale, poledice nastale

Snežne padavine su prestale, ali zbog dosta niskih temperatura formira se led i poledica koji, kako vozačima na kolovozu, tako i pešacima po ulicama i trotoarima znatno otežavaju kretanje.