Mere podrške “energetski ugroženog kupca”

Opština Ruma nastavlja uredno sa primenom Vladinih uredbi o energetski ugroženom kupcu. U periodu od tri godine realizovano je više od 2000 zahteva, kojima se izašlo u susret ugroženim kategorijama korisnika. Po utvrđenom kriterijumu, oni bivaju oslobođeni „suvišnih“ kilovata, odnosno onog dela potrošene električne energije koji ne bi bili u mogućnosti da plate. Takođe, račun se može umanjiti i za potrošnju gasa, u zavisnosti kakav zahtev pojedinac podnese. Više informacija može se dobiti na zvaničnom sajtu Opštine Ruma.