Licitacija poljoprivrednog zemljišta

U Rumi se održava licitacija po raspisanom Oglasu za javnu licitaciju u prvom krugu, za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ruma. Na licitaciji učestvuje 582 prijave je zaprimila pisarnica.

Opširnije pogledajte u “Novostima” Sremske.