Izlicitirano oko 850 hektara

Završen je prvi krug licitacije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Sremskoj Mitrovici. Ukupno na licitaciji je bilo 50 nadmetanja i to 1066 ha.  Za 12 nadmetanja nije bilo ponuda, to su pašnjaci i obradivo zemljište u Sremskoj Rači. Od 38 nadmetanja za koja se licitiralo, 35 nadmetanja je izlicitirano po početnoj ceni, dva nadmetanja u Martincima su duplirana, a jedno u Bosutu.  Ukupno je izlicitirano 852,2  ha. Prosečna početna je bila cena oko 26 000 dinara, a prosečna izlicitirana skoro 30 000 dinara.