Artritis i encefalitis kod koza

Virusno oboljenje artritis i encefalitis kod koza postalo je posebno aktuelna tema u poslednje vreme kako među veterinarima tako i među stočarima, jer ako se ništa ne bude preduzimalo po pitanju sprečavanja širenja virusa u narednom periodu on bi mogao stvoriti ozbiljniji probleme za uzgajivače.

Pogledajte zato šta savetuju stručnjaci u “Novostima” Sremske.