Stanje ječma u sremskom ataru (Video)

Na teritoriji Srema, kao posledica suše, nicanje ozimih strnina je otežano pa su usevi veoma neujednačeni i nalaze se u fazi od početka bubrenja semena, pa do četiri razvijena lista. Malo je bolje stanje sa ječmom, ali ipak ovo vreme koje je veoma toplo za ovo doba godine ne sme dugo trajati, da se poljoprivrednici ne bi susreli sa ozbiljnim problemima.