Priznanja i nagrade za doprinos opštini

Na poslednjoj sednici Opštinskog veća u Rumi,  izglasan je Nacrt Odluke o dedeli javnih priznanja i nagrada u 2018. godini, pa će se Opština Ruma, već po tradiciji, za Dan grada koji je 24. novembra, na simboličan način odužiti svojim najistaknutijim saradnicima, pojedincima, kolektivima i pregaocima koji su dali svoj doprinos za unapređenje života u opštini Ruma.