Otežano oranje zemljišta (Video)

S obzirom na sušni period, većina ratara neće moći blagovremeno i kvalitetno da uzore svoje njive. Upravo zbog toga su i nezadovoljni, jer im vremenski uslovi ni malo nisu naklonjeni, pa i oni koji se usude kažu da je to “mač sa dve oštrice“, jer je bilo i slučajeva uništavanja plugova.