Opremanje Uslužnog centra

Opština Irig dobila je sredstva za opremanje Opštinskog  uslužnog centra od strane Pokrajinskog sekretarijata za razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Cilj je bio unapređenje  radnih kapaciteta Opštine Irig, a za ovaj projekat odvojeno je ukupno 290 hiljda dinara od čega je  sekretarijat učestvovao u iznosu od 246.500,00 dinara.