Oglas

Opština Irig raspisuje oglas o davanju u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta, u pitanju su parcele u Irigu, Dobrodolu, Grgetegu,Vrdniku i na deset drugih katastarskih oblasti. Više informacija o parcelama i uslovima za učešćeu javnom nadmetanju moguće je pronaći na sajtu opštine Iriga, a rok za podnošenje prijava je 14. novembar do 12h.