Obaveštenje Odeljenja za lokalne javne prihode

Odeljenje za lokalne javne prihode Opštinske uprave opštine Ruma, obaveštava građane i pravna lica da akontacija za četvrti kvartal, po osnovu obaveza za porez na imovinu i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2018. godinu, dospeva 14/15. novembra, i da će svim obveznicima na kućnu adresu biti dostavljene uplatnice sa ukupnim stanjem duga. Oni podsećaju da je važno izmiriti obaveze u zakonskom roku, jer u suprotnom će se obračunavati kamate i pokrenuti postupak prinudne naplate.