Kupovina seoskih kuća

Povereništvo za izbeglice i migracije opština Ruma raspisuje Javni poziv za stambeno zbrinjavanje izbeglih i interno raseljenih lica sa teritrije opštine Ruma kroz kupovinu seoskih kuća. Javni poziv traje do 13. decembra 2018.godine, a sve informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji nalaze se na zvaničnom sajtu Opštine Ruma.