Konkurs za izbor direktora

Skupština opštine Šid na poslednjoj sednici donela je Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač skupština Opštine Šid. Ovom Odlukom reguliše se postupak sprovođenja Javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća i to za: Javno komunalno preduzeće “Vodovod ” Šid. U narednih skoro mesec dana zainteresovana lica mogu konkurisati. Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba. Sve informacije nalaze se na sajtu Opštine Šid.