Klub za mlade

U prostorijama Crvenog krsta Stara Pazova održan je prvi sastanak Komisije za rad sa podmlatkom i omladinom Crvenog krsta Stara Pazova, koju čine predstavnici organizacija i institucija na teritoriji Stare Pazove, a koja je osnovana na inicijativu Upravnog odbora Crvenog krsta. Za predsednika Komisije, izabrana je Jelena Cetina, koordinatorka Kancelarije za mlade opština Stara Pazova.