Jednokratna novčana pomoć

Preuzeta fotografija

U Opštini Šid u toku je oglas za izbor korisnika za pružanje humanitarne pomoći u vidu dodele jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine. Pravo na POMOĆ mogu da ostvare porodice izbeglica (sa važećom izbegličkom legitimacijom) i porodice interno raseljenih lica, a koje sada imaju boravište na teritoriji opštine Šid, odnosno trenutno su nastanjena na ovoj teritoriji. Zahtev za dodelu pomoći sa svim potrebnim obrascima preuzima se u Povereništvu za izbeglice i migracije opštine Šid, Ulica Cara Lazara, broj 10. Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do 13. novembra 2018.godine.