Javni poziv za učešće u postupku predlaganja kandidata za Decembarsku nagradu

Na poslednjem opštinskom veću u Šidu doneta je i Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće u postupku predlaganja kandidata za dodelu Decembarske nagrade. Povod je 6.Decembar Dan opštine Šid kada će biti i dodeljena Decembarska nagrada najveće opštinsko priznanje. Ova nagrada se dodeljuje u znak priznanja zaslužnim organizacijama i pojedincima za dostignuća u oblastima proizvodnje, nauke, i umetnosti, kao i za poseban doprinos afirmaciji opštine i naseljenih mesta. Pravo predlaganja imaju sva pravna i fizička lica sa područja opštine Šid. Predlog se podnosi u pisanoj formi i mora biti obrazložen i dokumentovan.