Izveštaji o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja

Na Opštinskom veću u Šidu razmatrani su i Izveštaji o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Javna rasveta, usluge i održavanje“ Šid za period 01.01. 2018 -30.09. 2018. godine i utvrđivanje Predloga Rešenja o usvajanju istog kao i Izveštaji o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Standard“, Javnog preduzeća “Zavod za urbanizam“, Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod“.