I dalje duga čekanja na granici

Teretna motorna vozila za prelaz granice na Batrovcima najfrekventnijem prelazu u zemlji i dalje čekaju nekoliko sati. Čekanje na prelaz iznosi do 5 sati odnosno do 300 minuta. Na graničnom prelazu Šid koji je alternativa za pojedine prevoznike čekanje iznosi do 120 minuta ili dva sata. Putnički saobraćaj se za to vreme odvija nesmetano i nema dužih zadržavanja.