Detaljna kontrola teretnih vozila

Teretna motorna vozila za prelaz granice na Batrovcima najfrekventnijem prelazu u zemlji ponovo čekaju nekoliko sati. Razlog je kao i do sada sporija i detaljna kontrola vozila na ulasku u EU od strane granične policije i carinika sa hrvatske strane. Danas čekanje na prelaz iznosi do 5 sati odnosno do 300 minuta. Putnički saobraćaj se za to vreme odvija nesmetano i nema dužih zadržavanja.