Čišćenje kanala (Video)

U inđijskoj Mesnoj zajednici Novi Slankamen počelo je čišćenje kanala radi boljeg odliva padavina. Radove finansira lokalna samouprava, a izvodi JP “Inđija put”.