Aktiviranje Prihvatnog centra? (Video)

Javnost u Šidu ne miruje kada je u pitanju tema smeštaj migranata u Prihvatni centar kod Železničke stanice, koji je već nekoliko meseci van funkcije. Nezvanične informacije kažu da bi ponovo mogao da bude aktiviran, dok nadležni to za sada ne potvrđuju. Građani smatraju da i ukoliko dođe do ponovnog smeštaja migranata u Prihvatni centar to mora da bude kontrolisano i da se njihovo kretanje ograniči u cilju veće bezbednosti obe populacije.